UA-47422284-1
11723

Yan Çalışmalar

-Yapım (kamyon boşaltımı için sıvı toplama kuyusu kurulumu)
-İstenildiği takdirde konteynır için çatı
-Konteynır ve yakma donanımı arasında boru ve kablo döşemesi