UA-47422284-1
11723

Sncr Sistem (Enjeksiyon Sistemi)

SNCR teknolojisi (Selective non catalytic reduction – Katalitik olmayan seçici azaltım), hemen her yüksek sıcaklıklı süreçte ortaya çıkan NOx in azaltılması için kullanılmaktadır. bu kirletici maddeler Avrupa’da yasal düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Azaltım aracı olarak %40’lık üre solüsyonu veya %25’lik amonyak solüsyonu kullanılmakta ve esanjördeki 870°C -1050°C derece aralığındaki baca gazı akımının farklı noktalarına enjekte edilmektedir. Kullanılan azaltım elemanları nitrojen ve su aracılığıyla NOx ile reaksiyona girerek çevreye zararını azaltır. Mazur Solutions (Öko Tec) çimento endüstrisinde SNCR sisteminin kullanımının planlanması, hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış ve dünya çapında referansları (referanslarımız bölümünde mevcuttur) ile de kendisini ispatlamış bir firmadır.
Aşağıda listelenen şu hizmetleri de sunmaktayız:
• Etkinlik ölçümü ve en uygun sıcaklık aralığının belirlenmesi adına mobil ekipmanlarla sürdürülen test süreci,
• Depo sahası, pompa ünitesi, dozlama konteynırı,

• SNCR enjektörleri, düzenleme sistemlerinin anahtar teslimi kurulumu.
• Kimyasallar için depo sahası ve dozlama istasyonu
• Fabrika bileşenleri ve mühendislik
• Üre için seyreltme istasyonu
• İhtiyaç duyulduğu takdirde azaltım elemanının temini.