UA-47422284-1
11723

EMİSYON ;
Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez,ayrışma,buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması,ayrılması,taşınması ve buna benzer diğer mekanik işlemler sonucunda tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri demektir.

NEDEN EMİSYON ÖLÇÜMLERİ YAPILMALI; 
Her tesis kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır.Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca ile atmosfere atılan atık gazların ve taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin ölçümü, emisyon ölçümleri kapsamındadır.Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyonlimitleri" tanımlanmış olup.tüm tesislerin bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve emisyon ölçümlerini yaptırmaları gerekmektedir.

BACAGAZI (EMİSYON) HİZMETLERİ

Parametre Metot Standart
Baca Gazında SO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935
Baca Gazında  CO Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
Baca Gazında CO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu, Hesaplama TS ISO 12039
Baca Gazında O2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
Baca Gazında NOÖlçümü (NO, NO2) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
Baca Gazında Partikül Madde Ölçümü Gravimetrik Metot TS ISO 9096TS EN 13281-1EPA Metot 5EPA Metot 17
Baca Gazında Hız Tayini Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780
Baca Gazında Nem Tayini Gravimetrik Metot Dijital Sensör İle Nem Tayini(<180 0C) EPA Metot 4İşletme İçi Metot
Baca Gazında İslilik Tayini Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası İle) TS 9503
Baca Gazında VOC Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN 13649
Baca Gazında HCL Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN 1911
Baca Gazında HF Numune Alma Absorbsiyon Metodu EPA Metot 13 A
Baca Gazında Metal Örneklemesi İzokinetik Örnekleme EPA Metot 29