UA-47422284-1
11723

Islak Elektro Filtreler

Orijinal adı Wet ESP dir. içinde bulunan su ince bir film oluşturmak için elektrotların yüzeyinden geçirilir; bu su filmi yüzeyden aerosolleri kaldırarak baca gazının temizlenmesini sağlar. Islak Elektro filtre içinde tozun yüksek direnci nedeniyle back corona etkisi yoktur, direncin düşük olması re-entrainement etkisi yaratmaz yada mevcut olan parçacıkların direncine bağlı olarak herhangi bir etki ortaya çıkmaz,sonuç olarak her türlü çalışma koşullarında yüksek verimlilikle toz kaldırır. Ayrıca, bu sistemlere alkali reaktiflerin ilavesi ile SOX ve HCI gibi asitli kirleticileri de toplamak mümkün olur.
Firmamız Alman teknolojisi ve titizliği ile Islak Elektro filtre gerçekleştirilmesinde geniş bir bilgi birikimi geliştirmiştir, özellikle "petek" boru Islak Elektro filtre tipi; mevcut kirleticilerin niteliğine göre toz toplamada her zaman  maksimum performans ile çalışır. Bu makinelerin yeni bir uygulaması ise gaz haline getirme ya da piroliz sistemlerinden gelen syngazların temizlenmesidir.