UA-47422284-1
11723

Yarı-kuru, kuru, ıslak kükürt giderme sistemi

FGD (Flue Gas Desulphurisation) sistemi, kükürt gidermede hangi ürünün ekstre edildiğine bağlı olarak, 3 tipe ayrılabilir:

1) "ıslak" (wet scrubbers)

2) "kuru" (dry scrubbers)

3) "yarı-kuru" (spray-dry scrubbers)

Wet FGD bu 3 tip kükürt gidericiler arasında en çok tercih edilendir ,temel neden ise kükürt gidermede % 95 verimlilik, % 99’un üstünde  gösterdiği güvenilirlik ve kalsiyum bazlı emiciler ile beslenmesi halinde ise yan ürünü alçıtaşı (genellikle pazarlanabilir) olarak elde etme imkanıdır ki (diğer FGD sistemleri bundan mahrumdur) diğer FGD sistemleri (Kuru ve yarı kuru) çöp depolama alanında imha gerektiren atıklar üretirler. 

Islak FGD

Bu tür bir sistemde kullanılanılabilecek sorbentler:

• Kalsiyum bazlı sorbentler:
    - Kalsiyum karbonat – CaCO3
    - Kalsiyum oksit veya kireç – CaO
    - Kalsiyum hidroksit ya da hidre kireç – Ca(OH)2
    - Dolomit – CaCOMgCO3
• Magnezyum, potasyum ve sodyuma dayalı sorbentler:
    - Oksit ve magnezyum hidroksit – MgO e Mg(OH)2
    - Sodyum hidroksit - NaOH
    - Sodyum karbonat - Na2CO3
    - Sodyum bikarbonat - NaHCO3
    - Potasyum sülfat – K2SO3
• Amonyak
• Deniz suyu (içinde magnezyum karbonat mevcut – MgCO3)

Islak FGD  suyun fazla desülfürizasyon ürünlerinden ayrılmasıni sağlayan (diğer iki durumda olmayan) bir su arıtma ünitesi gerektirir.

Yarı-kuru FGD

Genellikle, kalsiyum oksit ya da kalsiyum hidroksit bazlı (en reaktif) sorbentleri kullanmaktadır, su arıtma ünitesi gerektirmez lakin düzenli olarak depolama sahalarında bertaraf edilmesi gereken atıklar üretirler. firmamız daha yüksek verime sahip spry-drier’li sistemleri sağlayabilmektedir.

Kuru FGD

En basit ve ekonomik olan FGD’dir, sorbent (kalsiyum veya sodyum esaslı) enjeksiyonu kazana direkt olarak gerçekleştiğinde yada bir Venturi reaktör içine orta sıcaklıkta enjeksiyon durumunda özel cihazlar  gerektirmezler. Bu sistemlerin verimliliği işlem koşullarına ve kükürt gidermede kullanılan reaktif fonksiyonuna göre çok değişkenlik gösterir.