UA-47422284-1
11723

Baca Gazı Kükürtten Arındırma (FGD)

Baca gazı kükürtten arındırma (FGD) kireç(taşı)-alçıtaşı süreci üzerine kurulmuş, klasik bir düşük maliyetli emilim sürecidir. Bu süreç, sülfür oksitlerin (SO2 ve SO3 gibi SOx ler) orta veya yüksek seviye sülfür oksit içeren baca gazlarından ayrıştırılmasını içermektedir.
Kireç-alçıtaşı temelli süreçler genellikle 
• Kömür veya ağır yağla çalışan endüstriyel (termal) santraller 
• Atık ve Zehirli atık fırınları
• Kimyasal veya petrokimyasal işleme fabrikaları
• Termal süreç tesisleri (kalsinasyon, sinterleme ve kavurma)
Kireç-alçıtaşlı FGD süreçleri ıslak yaş yıkama süreçlerine ait olsalar da Steuler’in inşa ettiği fabrikaların çoğu herhangi bir atık su tahliyesi içermemektedir.SOx, yıkayıcı sıvısı tarafından emilir ve emici madde tarafından çözünmez, tekrar kullanılabilir ve son ürün niteliğindeki alçıtaşına dönüştürülür. Yüksek saflıktaki kalsiyum sülfat benzeri alçıtaşları bunun ardından filtreleme ile süreç dışına ayrılır.
Kireçtaşı veya kireç gibi ucuz kalsiyum bazlı bileşenler genellikle emici madde olarak kullanılırlar. Bazı istisnai durumlarda ZnO, Mg(OH)2 veya deniz suyu gibi emici maddeler kullanılabilirler. Son ürün olan alçıtaşı, inşaat endüstrisi gibi alanlarda endüstriyel olarak genellikle tekrar kullanılabilirler. Ayrıca zehirli atık alanına pahalı bir tahliye gerekmediği için fazladan tasarruflar da bulunmaktadır.
Baca gazlarını özellikle düşük gaz akışında kükürtten arındırma (DeSOx) için tamamlayıcı süreçler görevi görmek adına kimyasal yıkayıcılar mevcuttur. Bu yıkayıcılar genellikle alkalin emici maddelerle (NaOH, KOH, NaHCO3 gibi) reaksiyona dayalıdır.
Paklama ve dağlama tesislerinin inşası ve endüstriyel korozyon korunması alanlarındaki lider konumu ve teknolojik yetkinliği sayesinde Steuler, yüksek agresiflikteki ortamlarla başa çıkabilen yıkayıcıların inşlasında korozyonsuz termoplastik maddelerden faydalanmaktadır. Taşınabilir büyüklüğe ve 4-5 metre çapına kadar baca gazı yıkayıcıları temsilciliğini yaptığımız Steuler firması tarafından üretilmekte, taşınmakta ve kuruluma hazır teslim edilmektedir.
Daha büyük ve taşınamaz baca gazı yıkayıcıları ise müdahale alanında inşa edilmektedir. Bu işlem için yine Steuler tarafından geliştirilmiş, mekanik olarak desteklenmiş içerisi bekaplast la kaplanmış sistem kullanılmakta ve çelik takviyeli beton konstrüksiyon metodu uygulanmaktadır.