UA-47422284-1
11723

NOx Azaltma Sistemleri

Son yıllarda çeşitli araştırma ve deney çalışmaları azot oksitlerin azaltılmasına adanmıştır, yanma sırasında havada mevcut olan oksijen ve azotun arasındaki reaksiyon ile oluşmaktadırlar.

  • SNCR kazan 
  • SCR “yüksek toz”
  • SCR petek katalitik kuyruklu uc, granül veya katalitik reaktörler.

SCR sisteminde katalizörün aktif iç merkezinde NOx, amonyak çözeltisi ile reaksiyona girerek (%25 amonyak çözeltisi doğrudan ya da yüksek sıcaklıklarda ürenin ayrışımı ile üretilmiştir), azot (N2) ve su buharı (H2O) üretir.

  1. NOx azaltma verimliliği, 
  2. Gaz akışındaki SOx içeriği,
  3. Çalışma sıcaklığı,
  4. Amonyak kayma,
  5. Fluodinamico Çalışması (gaz karıştırma - reaktif), 
  6. Katalizörün süresi,
  7. Yenilenme modu.