UA-47422284-1
11723

Soğutma Kulesi

Soğutma kulesi, aynı yönde püskürtülen su akımı vasıtası ile baca gazı sıcaklığını düşürmek için kullanılır; genellikle baca gazı kulenin alt bölümünden girer ve parçalama tepsilerilerinden geçmek vasıtası ile gövdeyi doldurur. Sağlanan su akışı ve baca gazı akışı karışımı ile verimli ve etkili bir şekilde sıcaklığın düşmesi sağlanır.
Su kulenin üst kısmından püskürtülür, daha sonra kulenin dibinde toplanmış olan su uygun bir tahliye sistemi ile kulenin içerisinde dolaştırılır.